Achizitii Publice | Euro26
Social Navigation for Young People

Achizitii Publice


16 Mai 2016
Achizitie de servicii de STUDIU DE VALIDARE A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE (com Fundeni) jud Calarasi
Anunt de intentie privind stabilirea valorii estimate a achizitiei de servicii de STUDIU DE VALIDARE A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE

ERATA Adresa la care se depun oferte: Str. Valea Timisului, nr. 32, sector 5

Realizarea analizei la nivel de comunitate vizată prin proiect este OBLIGATORIE prin Ghidul specific şi se va realiza înainte de depunerea cererii de finanțare, cu consultarea membrilor comunităților vizate şi a autorităților locale, constituind baza de referință pentru identificarea priorităților şi măsurilor ce vor fi incluse în proiect.

DOWNLOAD PDF


24 Mai 2016
Achizitie de servicii de STUDIU DE VALIDARE A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE (com Fundeni) jud Calarasi
Anunt de participare privind stabilirea achizitia de servicii de STUDIU DE VALIDARE A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE

Realizarea analizei la nivel de comunitate vizată prin proiect este OBLIGATORIE prin Ghidul specific şi se va realiza înainte de depunerea cererii de finanțare, cu consultarea membrilor comunităților vizate şi a autorităților locale, constituind baza de referință pentru identificarea priorităților şi măsurilor ce vor fi incluse în proiect.

DOWNLOAD PDF


01 Iunie 2016
Achizitie de servicii de STUDIU DE VALIDARE A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE (com Fundeni) jud Calarasi
Comunicare Rezultat procedura de achizitie de servicii avand ca obiect „Studiu de validare a comunității marginalizate” Comuna Fundeni, judetul Calarasi”, 79311100-8Servicii de elaborare de studii.

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015, privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a procedurii simplificate aplicata de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al României nr. 867/20.11.2015)

DOWNLOAD PDF


26 Septembrie 2016
ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT REGIUNEA SUD-EST
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţiObiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Asociatia Euro 26 Bucuresti Str. Valea Timisului, nr. 32, sect. 5, Tel: 0737 638 242Fax: 0372 877 125,este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţiObiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderiși a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect POCU sunt specificate în Ghidurile POCU: Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice.

Principalele activități care vor fi derulate în cadrul proiectului:
Activitatea 1. Informarea si selectia grupului tinta
Activitatea 2. Formare antreprenoriala
Activitatea 3 Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE
Activitatea 4. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Activitatea 5 Managementul proiectului
Activitatea 6 Publicitatea proiectului si cheltuielile indirecte

DOWNLOAD PDF | DOWNLOAD WORD